Toespraak burgemeester - verwelkoming nieuwe inwoners 1-10-2017

Beste nieuwe Lierenaars,

Collega’s

Namens het College van Burgemeester en Schepenen heet ik jullie heel hartelijk welkom op deze ontvangst. Sinds enkele jaren organiseert het Stadsbestuur deze bijeenkomst voor de nieuwe Lierenaars, met de bedoeling mekaar en onze stad beter te leren kennen.

Vandaag hebben we 170 inschrijvingen: een zeer hoog aantal aantal,  dat ons erg verheugt.

Uiteraard vinden wij het fantastisch dat jullie met zovelen naar Lier bent komen wonen. De redenen kunnen en zullen zeker verschillend zijn. Misschien werkt u of uw partner in Lier, misschien zijn er familiale banden, misschien komt u terug naar Lier wonen, misschien wil je niet in een grootstad wonen maar wel er dichtbij, misschien vind je Lier een toffe stad, een stad op mensenmaat. Wat ook de reden moge zijn, jullie wonen nu in Lier, en dat vinden wij het belangrijkste.

Want Lier is niet de grootste stad van Vlaanderen, maar wel één van de mooiste, en zeker de sympathiekste stad van Vlaanderen !

Lier heeft inderdaad heel wat te bieden. Erfgoed dat er mag zijn: het begijnhof, het belfort (beide erkend als Unesco werelderfgoed ), ons vernieuwd Rococostadhuis , de Grote Kerk (of Sint-Gummaruskerk genoemd naar de patroonheilige van Lier )  met een beiaard en glasramen van Europese waarde, de Zimmertoren en annex paviljoen, dat  onlangs werd omgevormd  tot een modern didactisch gebouw. Daarnaast een heel rijk verenigings – en  cultureel leven, de grootste muziekacademie van Vlaanderen , die onlangs werd aangevuld met een jeugdhostel, en een bloeiende Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. Een zeer verscheiden horeca-aanbod, en  heel attractieve winkelstraten met een breed assortiment, die aan een serieuze remonte bezig zijn.

Lier heeft nog iets unieks aan te bieden waar wij Lierenaars misschien niet genoeg blijven bij stil staan, nl. onze stadswandelingen, of in het Liers onze “vesten”. Een unieke groene ring rond de stad,  naast het water, schitterend om te wandelen, te joggen, te fietsen; en bovendien een veilige fietsroute voor de schoolgaande jeugd. Het geeft ook verbinding met de talrijke fietsroutes en fietsknooppunten rond Lier wat onze stad maakt tot een ideaal vertrekpunten voor fietstochten. Dat brengt mij ertoe te wijzen op het belangrijke scholenaanbod in Lier: verschillende scholen op alle niveau’s , in alle disciplines  en van alle netten, die dagelijks enkele duizenden leerlingen naar Lier brengen, gaande van kleuterscholen tot de Hogeschool Thomas More. Lier herbergt ook meer dan 150 KMO’s, en in onze deelgemeente Koningshooikt is Van Hool gevestigd, werkgever van  bijna  4000 personeelsleden, en wereldspeler als bouwer van bussen, coaches, opleggers en trailers. En niet te vergeten: Lier kan heel wat bieden op sportgebied: voetbalclub Lierse ,helaas niet meer in de 1° klasse, Lyra, VK Hooikt , zaalvoetbalclub Proost in 1° klasse, Heracles hockey in 1° klasse., een sterke basketbalclub GUCO, bloeiende atletiekclubs Lyra en Lierse, volleybalclub SMASH, enkele bloeiende tennisclubs , 2 duikclubs, een petanqueclub…… Voor elk wat wils.

Jullie hebben ondertussen zeker ook de onderlegger  gevonden en kunnen “bewonderen” op jullie tafels. Hopelijk zal dat uw eetlust en zin in het ontbijt dat wij jullie aanbieden niet bederven. Want hierop vinden jullie een foto van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen met hun bevoegdheden, hun kontaktgegevens, en hun favoriete plekje in Lier.

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 hebben geleid tot een nieuwe meerderheid van N-VA en OVLD, die samen het College van Burgemeester en Schepenen vormen. De gemeenteraad is nu als volgt samengesteld:  12 N-VA / 5 OVLD / 1 SP.A / 3 CD&V / 3 Vlaams Belang  , 3 Groen!  , telkens 1 voor   Lier&Ko en Volk, en 2 onafhankelijken, samen 31 .

Ook  wijkagenten en gemeenschapswachten zijn hier aanwezig; belangrijk om hen goed te leren kennen want zij zijn dikwijls uw eerste kontaktpersoon. Maar hopelijk hebben jullie hen niet te dikwijls nodig. Ook de aanwezige stadsambtenaren van o.m. de dienst Communicatie  zullen jullie graag alle gewenste inlichtingen verstrekken. Er ligt ook allerhande informatie ter beschikking.

Een goed contact met de Stad is belangrijk. Meldingen over bijvoorbeeld een voetpad in slechte staat kan steeds gebeuren  via meldingen [at] lier.be.  De diensten zijn ook bereikbaar  via een digitaal kanaal langs de website van de Stad; langs die weg kan ook een online invulformulier worden ingevuld. Op die website kan ook zeer veel info over Lier gevonden worden. En op de facebookpagina kunnen jullie al het laatste nieuws opvolgen. U merkt het, de digitale ontwikkeling en moderne communicatiemiddelen  vormen een belangrijk deel van onze communicatie en dienstverlening.

Jullie zijn nu officieel Schapekoppen .  En er zullen er nog veel bijkomen in de komende jaren. Je hebt zeker al gemerkt dat er duchtig wordt gebouwd in Lier; op de verschillende werven komen er de volgende jaren meer dan 1300  nieuwe wooneenheden  (Dungelhoeff, Gasfabriek, Sion, Lyra, Charon, de Normaalschool en verschillende kleinere ook in Koningshooikt).  Ook verschillende sociale woonprojecten zijn bezig of zullen spoedig begonnen worden.

De werken op het kruispunt van  de Ring en de Mechelsesteenweg/Lintsesteenweg zijn achter de rug. De tunnel  zorgt voor vlot doorstromend verkeer, en is daarbij een ontlasting voor het verkeer in de binnenstad dat daar niet moet zijn. Onze politiek bestaat er nl. in dat verkeer dat een bestemming heeft in het centrum, dat centrum ook vlot moet kunnen bereiken en er door rijden. Maar verkeer dat geen bestemming heeft in het centrum moet de ring nemen. Daarnaast werd er ook gewerkt aan de Aarschotsesteenweg , is  het kruispunt Mechelsesteenweg/Baron Opsomerlaan afgewerkt en gaat de heraanleg en de herstelling van verschillende voetpaden en straten verder. De Begijnhofstraat is de jongste in de rij, en er staan er nog heel wat op het programma. Ongetwijfeld hebt u ook gemerkt dat de bebloeming in onze straten en op het marktplein opnieuw werd aangebracht en uitgebreid.

Ook op sportgebied zitten we niet stil : onlangs werd de nieuwe atletiekpiste ingehuldigd, en het stadsbestuur werkt hard aan de voorbereidingen voor de bouw van  een nieuwe extra sporthal op de terreinen van het Koninklijk Atheneum. Bovendien worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe gymzaal op te terreinen van het KA campus Zimmer, gecombineerd met nieuwe dansklassen. En in de loop van de zomer breidde  het zwembad De Waterperels uit met een buitenzwembed.  De onteigeningen én de aankoop door de Stad van de noodzakelijke gronden op de Hoge Velden om daar voetbalterreinen te ontwikkelen voor de Lierse jeugd zitten in een stroomversnelling. Ook dit al lang aanslepend dossier boekt dus grote vooruitgang.

Andere belangrijke werf is de Normaalschool. Deze site, recent aangekocht zal worden uitgebouwd tot een gebied voor wonen en winkelen, met de nadruk op beginnende kleinhandelaars (incubatoren), pop-up’s en woningen voor jonge mensen. Dit kadert in het kernversterkend beleid dat het bestuur wil voeren. Deplanning verloopt zoals voorzien.

Jullie wonen nu ook in Lierke Plezierke, een terechte bijnaam,  want wij weten  iets af  van feesten.

In 2012 vierde Lier 800 Jaar stadsrechten met grootse feestelijkheden waaraan gans Lier deelnam. In 2015 ging de Lierse Ommegang weer uit: een groots feest dat 60.000 kijkers trok.  Einde  juni was  Lier 1 grote feeststad onder de noemer Lier Feest, met de avondmarkt, de Verenigingenmarkt, Zomer in het Park,  de Summer Kick off van het kernwinkelgebied, een Bal Populaire, Toeten en Blazen, er waren de verschillende wijkkermissen (Donkfeesten, Lisp Kermis, Paterkeskermis, de Hulste Pallieters, Kerselaerkermisde ), er was een foodtruckfestival , de VW Classics strijkt weer neer ,  Sfinks Mundial Latino ging door op 23 september. Om het jaar af te sluiten hebben we nog volgende zondag, Groote Zondag; dan komen onze beroemde reuzen weer  buiten en wordt er een nieuwe reus ingeschreven in het bevolkingsregister, om dan te eindigen met de traditionele Sint-Gummarusprocessie op 15  oktober, de Novemberfoor, en Kerst in Lier.

Lier heeft heel wat belangrijke figuren op cultureel vlak voortgebracht: Felix Timmermans, Louis Zimmer, Kunstsmid Van Boeckel, Opsomer. En ook nu nog maken Lierenaars het mooie weer in de show- en toneelwereld of komen tal van kunstenaars zich in Lier vestigen. Het is gevaarlijk om namen te noemen van levenden; ik vernoem er dus geen, maar wie regelmatig in Lier rondwandelt kan er niet naast kijken.

Beste stadsgenoten,

Bij het binnenkomen hebben jullie een kaartje ontvangen met uw naam erop. Uit de nummers worden er 2 getrokken die elk een prijs winnen.

Daarna bieden  we jullie een  ontbijt  aan . Rond  10u30 verzamelen jullie per groep volgens de gekozen attractie en rond 12 uur is iedereen hier terug voor een afsluitende receptie. Het einde is voorzien rond 13u.

Beste Lierenaars, ik feliciteer jullie nogmaals met jullie nieuw burgerschap en wens jullie een lang en aangenaam verblijf toe in Lier. Mijn collega’s Schepenen en ikzelf zullen alles in het werk stellen om het jullie hier zo aangenaam mogelijk te maken. Mijn deur en deze van de Schepenen staan  altijd open  voor opmerkingen, vragen en ook kritiek, waarom niet.(maar wel graag na een afspraak ).  Wij zijn nu bereikbaar in de nieuwe stadskantoren in de voormalige Dungelhoeffkazerne aan de Baron Opsomerlaan.

Tot slot wil ik jullie ook iets vragen. Aan jullie allemaal wil ik een warme oproep doen om u te engageren in het rijke Lierse verenigingsleven ( Lier telt ongeveer 400 verenigingen ! ) , en waarom ook niet in de lokale politiek.  Nieuwe ideeën, nieuw en jong bloed zijn altijd welkom, en volgend jaar komen er weer gemeenteraadsverkiezingen aan.

Laat het u smaken, amuseer je vandaag nog, en tot straks of later.

FRANK BOOGAERTS

Burgemeester.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is