Uitreiking Zimmerprijzen - toespraak burgemeester

Op 10 oktober 2016, over deze onderwerpen: Burgemeester, Jeugd, Jongeren, Onderwijs, Onderwijs en jeugd

Voor de 10de maal werden op initiatief van het Zimmertorencomité en de Rotary Antwerpen-Zimmertoren de Zimmerprijzen uitgereikt. De prijzen zijn bedoeld om het levensideaal van Louis Zimmer levendig te houden en om de leergierigheid bij de jongeren te stimuleren en in het bijzonder de interesse voor de begrippen tijd en ruimte. Een prijs is bestemd voor een scriptie over Lier. Een andere voor een scriptie met betrekking tot de exacte wetenschappen, de technologie en de innovatie. De winnaar ontvangt een prijs van 1.000 euro. Foto's: www.lierinbeeld.com

Onze burgemeester was gevraagd om een speech te houden. lees zijn volledige toespraak hier:

UITREIKING ZIMMERPRIJZEN  7.10.2016                                                                     

Dames en heren,

Beste afgestudeerden,

Als burgemeester van de Stad Lier is het voor mij een bijzonder genoegen om hier vandaag de ondertussen traditioneel geworden uitreiking van de Zimmerprijzen bij te mogen wonen en in te leiden. 

Het is inderdaad reeds de tiende maal dat dit initiatief van het Zimmertorencomité plaats heeft. 

Het doel hiervan is tweeërlei: in de eerste plaats willen we het levensideaal van Louis Zimmer, een van onze grote Lierenaars, levendig houden, en in de tweede plaats is het een aanmoediging voor de jeugd tot het behalen van mooie schoolresultaten. Soms wordt hieraan m.i. te weinig aandacht besteed, met alle gevolgen vandien. Vroeger zegden mijn ouders altijd : “ Goed leren jongen, zorg dat je een diploma haalt, dat kunnen ze je nooit afnemen “. En gelijk hadden ze.

Ik houd er dan ook aan om de initiatiefnemers te bedanken om steeds weer tijd noch kosten te sparen om van dit gebeuren een jaarlijks terugkerend hoogtepunt te maken in het schoolleven van menige student uit het middelbaar onderwijs.

Opnieuw zal dit initiatief de aandacht vestigen op onze geliefde stad en ik wens dan ook het bestuur van het  Zimmertorencomité te danken voor dit mooie initiatief.

Mijn dank gaat ook naar de juryleden voor het gewetensvol selecteren van de werken, want de verscheidenheid van de studierichtingen en de brede waaier van de ingezonden onderwerpen maken deze evaluatie zeker niet gemakkelijk.

Uiteraard dank ik de studenten voor hun inzet, en feliciteer ik hen voor de resultaten ervan. Hun ijver wordt terecht beloond.

Dames en heren, ik wil het geduld van  onze laureaten , noch het uwe, niet langer op de proef te stellen en verklaar  deze academische zitting voor geopend . Ik wens  iedereen een aangename en leerrijke avond toe, die zal besloten worden met een aansluitende receptie.

Frank Boogaerts

Burgemeester Stad Lier

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is