Programma

Via de volgende link vind je ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 terug.

https://lier.n-va.be/sites/afdelingen.n-va.be/files/generated/files/news-attachment/programmafolder_2018_definitief.pdf

Mobiliteit & openbare werken

Schup in de grond

De grootste investering ooit in ons openbaar domein: 22 miljoen op zes jaar tijd. Niet in prestigeprojecten, maar in wat voor onze inwoners écht telt: straten, voetpaden en fietspaden. Meer dan vijftig heraangelegde straten, twintig kilometer aan vlot wegdek met comfortabele voetpaden en maar liefst vijf veilige fietspaden: met dat plan voor Lier en Koningshooikt trekt de N-VA naar de gemeenteraadsverkiezingen.

In het verleden werd te weinig geïnvesteerd in onze straten en riolen. Bovendien werden straten als de Berlarij heraangelegd zonder nieuwe riolering, zodat ze meteen terug verzakten.

Daarom schuift de N-VA een ambitieus investeringsplan naar voor. Met ons geen vage beloftes of luchtkastelen. Wél een gedetailleerd, becijferd en haalbaar programma.  Zonder de schulden te verhogen of extra belastingen.

Een kleine greep uit het uitgebreide plan:

 • Met de Berlarij, Guldensporenlaan en Eeuwfeestlaan krijgen drie van onze langste straten eindelijk hun heraanleg.
 • Ons historische Begijnhof zal terug schitteren.
 • De hele wijk rond sporthal Komeet wordt aangepakt.
 • Veemarkt en wijk Pettendonk worden volledig opgewaardeerd.
 • Wijk Kloosterheide krijgt riolering en veilige fietspaden.
 • In Koningshooikt veilige fietsverbindingen langs Aarschotsesteenweg en Mechelbaan.

Wij dagen de andere partijen uit om kleur te bekennen: wie kiezers wil lokken met gratis cadeautjes of gigantische prestigeprojecten moet ook durven zeggen wat dat kost. Die centen zullen ze niet in straten kunnen steken. De N-VA maakt die keuze wel en gaat volop voor de schup in de grond!

Het volledige investeringsplan:

 • 2018: Sint-Gummarusstraat,  Kanunnik Davidlaan, Leike, Senthout, Spekkestraat
 • 2019: Ros Beiaardstraat, Veemarkt (incl fietspad Hoogveldweg vanaf jaagpad - Veemarkt – Zaat – Jaagpad Zaat), Marnixdreef, Fortweg, Schollebeekstraat
 • 2020: Berlarij, Pastoriestraat, nieuwe ontsluitingsweg station, Tramweglei, fietspaden Aarschotsesteenweg, Dorpstraat
 • 2021: Sterrenstraat, Komeetstraat, Maanstraat, Boomlaarstraat, Bosstraat, Eeuwfeestlaan ( dl richting Guldensporenlaan)
 • 2022: Begijnhof (11 straten!),  fietspad Mechelbaan, Vogelzang, Huibrechtstraat, Koning Albertstraat
 • 2023: Werf, Pettendonk, Molenstraat, Woudstraat, Mijl, fietspaden Kesselsesteenweg, Pieter Breugellaan
 • 2024: Volmolenstraat, Kloosterstraat, Bril, Kattenstraat, Deensestraat, Eeuwfeestlaan (dl richting Antwerpsesteenweg)
 • 2025: Guldensporenlaan, Berlaarsesteenweg buiten de Ring

Afvalbeleid

Naar een vernieuwd afvalbeleid

Efficiënte en betaalbare afvalophaling- en verwerking blijft een belangrijke uitdaging voor elk stadsbestuur. In haar verkiezingsprogramma stelt N-VA Lier&Koningshooikt daarom een sociale en rechtvaardige verlaging voor van de IVAREM-bijdrage en een nieuwe aanpak van de OCT-problematiek.

Schepen van Milieu Lucien Herijgers: “We hebben de voorbije jaren ingezet op ons afvalbeleid. Zo is de gratis ophaling van de roze zakken een enorm succes, zodat we besloten het maandelijks te doen in plaats van tweemaandelijks. Ook de leging van vuilbakjes en het aantal straatveegbeurten werd gevoelig opgedreven.”

Frank Boogaerts: “In 2013 hebben we met alle 11 gemeentebesturen uit de regio de IVAREM-bijdrage aanvaard. De afspraak was om die deze beleidsperiode correct te innen. Maar voor volgende legislatuur stelt de N-VA een aantal sociale en rechtvaardige correcties voor. Naast een algemene verlaging willen we in de eerste plaats de overdreven kost voor alleenstaanden aanpakken.

Ons voorstel:

De jaarlijkse IVAREM-bijdrage van 54€ per gezin wordt verlaagd als volgt:

 • 19€ voor alleenstaanden
 • 39€ voor koppel
 • 5€ per minderjarig kind of extra bewoner
 • maximaal 49€ per gezin

Voor de grote groep alleenstaanden wordt de taks dus meer dan gehalveerd. Een gemiddeld Liers en Hooikts gezin zal meer dan een derde minder betalen. Iedereen komt hier dus goedkoper uit.

Dit is geen vrijblijvend voorstel: de stadskas zal meer moeten bijdragen aan de huisvuilverwerking. Maar deze hervorming is rechtvaardig én betaalbaar. Elke partij die zomaar belooft om de IVAREM-bijdrage helemaal af te schaffen moet durven zeggen hoe ze dat betalen: het afvaltarief gevoelig verhogen? Minder investeren in straten en voetpaden?

De N-VA schuift ook een voorstel naar voor om het probleem van slecht functionerende OCT’s kordaat aan te pakken. Lier vraagt al lang sancties wanneer de techniek het laat afweten. De N-VA wil daarom de afspraak met IVAREM herzien: Lier moet rechtstreeks het contract met de OCT-leverancier beheren. Systeemdefecten betekenen dan een financiële sanctie voor de leverancier. Daarmee verlagen we verder de afvalfactuur van de Lierenaar. Het akkoord van IVAREM hiermee is voor N-VA een vereiste voor een verdere samenwerking na 2021.

Sport & recreatie

N-VA gaat voor stedelijk jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden en een kunstgrasveld in Hooikt

Het Lierse voetbal beleeft woelige tijden. Als grootste beleidspartij werkt de N-VA Lier&Koningshooikt mee aan oplossingen. In de eerste plaats voor het jeugdvoetbal. Dat was ook altijd de wens van alle lokale voetbalploegen: Lierse, Lyra en Hooikt.

In het dossier-Hoge Velden en het jeugdveld van Hooikt maken we dan ook graag ons verkiezingsprogramma bekend.

Frank Boogaerts: “Onze voorgangers lieten in 2012 uitschijnen dat Hoge Velden bijna rond was, maar in werkelijkheid stond men nergens. Meer dan een plan op papier was er niet en ook financieel was niets voorzien. Het huidige stadsbestuur heeft ondanks de schuldenlast wél geïnvesteerd en maar liefst 13 hectare verworven. Inmiddels beschikken we al over 77% van het nodige terrein. De onteigening van het laatste deel is volop lopende. In de begroting werd al 2,2 miljoen opzijgezet voor de ontsluiting en nutsvoorziening. Het volgende stadsbestuur moet dus alleen nog de invulling beslissen.”

Voor de N-VA is die invulling alvast duidelijk: Hoge Velden moet een stedelijk jeugdvoetbalcomplex worden. Op de site kunnen 7 voetbalpleinen met omkadering worden gerealiseerd, waarvan een deel in kunstgras.

Rik Verwaest: “De N-VA wil dat stad Lier ook na de grondverwerving voortrekker blijft. Wij moeten dus zélf dat jeugdcomplex aanleggen. Dat kan voor een bijkomende investering van 2,9 miljoen. Met de lokale jeugdvoetbalwerkingen wordt dan afgesproken over huur en onderhoud. Mits voldoende ruimte kunnen ook lokale liefhebbersploegen hier terecht.

Dit plan is een win-win: onze jeugd kan voetballen vlak bij huis en moet niet meer uitwijken naar buurgemeenten. Bovendien garanderen we zo het Lierse voetbal een gezonde toekomst.”

Frank Boogaerts: “Ook onze deelgemeente vergeten we niet. Wat de jeugd van KVK Hooikt betreft wil de N-VA dat de stad daar samen met Hooikt voorziet in een kunstgrasveld. Hooikt heeft een gezonde jeugdwerking voor kinderen uit eigen streek, dat verdient alle steun.”

“Ook dit investeringsdossier past budgettair perfect in het doorgerekende verkiezingsprogramma van de N-VA voor de volgende zes jaar. Net als de eerder aangekondigde 22 miljoen investeringen in straten, voet- en fietspaden en het nieuwe tarievenplan voor afval”, benadrukt afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger.

Programma & kandidaten Koningshooikt

N-VA stelt kandidaten en programma Koningshooikt voor

In 2012 werd N-VA met voorsprong de grootste partij van Koningshooikt.

De N-VA beloofde speciale aandacht voor onze groene en warme deelgemeente. Wij hielden woord: burgemeester Frank Boogaerts voerde het spreekuur terug in op het gemeentehuis, waar nu ook fier de Hooiktse vlag wappert. Hooikt kreeg haar eigen, zeer succesvolle nieuwjaarsreceptie. Er werd ook volop in het dorp geïnvesteerd: de vernieuwing van de Sander De Vosstraat en Putsesteenweg zorgde voor veilige fietspaden. Het vernieuwde dorpshuis “de Jutteneer” is een succes. De stad steunde het bouwproject van de Hooiktse Chiro’s. Drie oversteekplaatsen zijn verlicht.

De doorbraak in het aanslepende dossier-Aarschotsesteenweg is ook een mooie N-VA-realisatie. Dankzij schepen van Mobiliteit Bert Wollants en minister Ben Weyts gaat de schup in 2019 in de grond voor veilige fietspaden tussen Koningshooikt en Lier.

Wij zijn fier op het geleverde werk, maar dat smaakt natuurlijk naar meer. Met veel fierheid stelt N-VA Lier&Koningshooikt dan ook haar Hooiktse kandidaten voor, samen met haar programma voor Koningshooikt.

 

2e plaats: Annemie Goris (57)

Als leidster van de grootste gemeenteraadsfractie verdiende Annemie de voorbije jaren haar strepen. Haar tweede plaats vindt ze een duidelijk bewijs dat N-VA sterk inzet op Koningshooikt.  Professioneel is Annemie leerkracht in het secundair onderwijs. Onderwijs, zorg en seniorenbeleid zijn haar aandachtspunten.

 

5e plaats: Dirk Frans (41)

Dirk Frans behoeft geen introductie in Koningshooikt: als voorzitter van de Dorpsraad trekt hij er aan de kar voor een bruisend en warm dorp. Engagement is voor hem het sleutelwoord.

Als nieuwkomer wil Dirk politiek dichtbij de mensen brengen. Zijn job als kapper brengt hem in contact met alle lagen van de bevolking. Veilige fietspaden en wegen gaan hem als verkeersouder nauw aan het hart.

 

21e plaats: Xander De Vos (19)

Met zijn 19 jaar is Xander de jongste kandidaat van onze lijst en wellicht de jongste Hooiktenaar die opkomt. Xander engageerde zich al bij Chiro Jochiko, Jong N-VA, het Vlaams Jeugd Parlement en nu ook in de Hooiktse Dorpsraad. Daar wil hij nu graag een verlengstuk aan breien in de gemeenteraad.

Tussen al die bezigheden door volgt hij leerkrachtopleiding bij Thomas More.

 

31e plaats: Ilse Van Wichelen

Als arts droeg Ilse de voorbije jaren haar steentje bij in de OCMW-raad. De doorbraak in het dossier van de Aarschotsesteenweg, waar ze woont, is voor Ilse een prachtige realisatie.

 

32e plaats: Lucien Herijgers (67)

In 2012 koos Lucien Herijgers als toenmalig voorzitter van de Hooiktse Dorpsraad voor N-VA. Na zes jaar als schepen van Lokale Economie en Milieu geeft hij met zijn kandidatuur nu alle steun aan zijn Hooiktse medekandidaten, die hij met raad en daad blijft bijstaan.

We hebben een sterke Hooiktse ploeg, die kan uitpakken met een sterk Hooikts programma. Geen vage dromen, maar heel concrete plannen voor een leefbaar en veilig Koningshooikt.

 

Een kleine greep:

We gaan voor een opwaardering van het gemeentehuis, zodat het ook in de toekomst het kloppend hart van ons dorp kan blijven. De succesvolle jeugdwerking van VK Hooikt verdient steun bij de aanleg van een kunstgrasveld. We weren zwaar verkeer uit de dorpskern en zorgen voor veilige fietsroutes in de dorpskern en naar de Hooiktse scholen. In plaats van nieuwe woonuitbreiding geven we voorrang aan zorg in eigen dorp voor senioren.

Het volledige programma:

 • Het gemeentehuis wordt grondig opgefrist en het dak geïsoleerd
 • De rondgang rond de kerk wordt opgeschoond, verlicht en ingericht als dorpsparkje
 • Op het woonuitbreidingsgebied gelegen tussen Beekstraat en Liersebaan wordt de mogelijkheid bekeken om de bestemming daarvan deels om te zetten in ruimte voor een rust- en verzorgingstehuis
 • De dorpskern en de routes naar de 2 Hooiktse scholen veilig maken voor alle zwakke weggebruikers.
 • Zwaar verkeer wordt uit de dorpskern geweerd via doorgedreven controle.
 • Samen met de provincie wordt natuurreservaat Jutse plassen verder uitgebouwd en ontsloten via Trage Wegen.
 • De turn- en sportzaal van Koningshooikt wordt goed onderhouden voor intensief gebruik
 • Bijkomende mogelijkheden voor naschoolse opvang en vakantieopvang in Koningshooikt in samenwerking met lokale verenigingen en vakantiekampen.
 • De burgemeester, wijkagent en gemeentediensten zijn zichtbaar en aanspreekbaar voor de Hooiktenaar in hun eigen gemeentehuis.
 • De stad realiseert samen met VK Hooikt een kunstgrasveld

Contact:

Annemie Goris, Fractieleidster gemeenteraad

annemie.goris [at] n-va.be / 0477.27.82.19

Dirk Frans, kandidaat

dirk.frans [at] n-va.be / 0478.93.88.06

Lucien Herijgers, schepen

Lucien.herijgers [at] n-va.be / 0479.53.23.03

Ruimtelijke ordening

N-VA wil grenzen aan de groei

De voorbije jaren werden in Lier een aantal grote woonprojecten ontwikkeld. N-VA Lier&Koningshooikt stelt met verbazing vast dat sommige partijen en hun denktanks nog altijd pleiten voor méér hoogbouw in de binnenstad.

Lijstduwer Bert Wollants: “Dankzij inbreiding in plaats van uitbreiding kon Lier groeien zonder onze groene rand op te offeren. Projecten als de Normaalschool en Gendarmerie bewijzen dat zoiets ook een meerwaarde kan zijn.  Maar de limiet is nu bereikt. Het is tijd om in Lier grenzen aan de groei te leggen.”

De N-VA pleit in haar verkiezingsprogramma dan ook voor een duidelijke afkoeling van de stadsgroei met volgende maatregelen:

Hoogbouw dient strikt begrensd te worden. Nieuwe projecten moeten zich aanpassen aan het karakter van de omliggende wijk.

Grote nieuwbouwprojecten worden afgeremd door de ontwikkelaar te laten meebetalen voor de opwaardering van de wijk: speeltuinen, publieke parken en verbeterde toegankelijkheid.

De stad geeft het goede voorbeeld: we snijden geen nieuwe woongebieden aan, leggen de winkeluitbreiding langs Ring en uitvalswegen aan banden en zetten bij sociale woningbouw vooral in op kleinschalige projecten voor groepen met specifieke noden. We vergroenen de stad actief door de aanplanting van minstens 10.000 bomen en struiken.

Frank Boogaerts: “N-VA pleit zeker niet tegen stadsvernieuwing. Maar wie wil investeren vindt in Lier talloze panden die kunnen worden gerenoveerd. Daar moet de focus op liggen de komende legislatuur, niet op megaprojecten of woontorens.”

 

Namens N-VA Lier&Koningshooikt

 

Frank Boogaerts, lijsttrekker en burgemeester

Bert Wollants, lijstduwer en schepen van Openbare Ruimte

 

Contact:

frank.boogaerts [at] n-va.be 0476 243924 / bert.wollants [at] n-va.be 0495 438099