Annemie Goris

Voorzitster van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en toegevoegd Schepen van Sociale Zaken, Welzijn, Kinderopvang, Gezin, Senioren, Personen met een Beperking, Integratie

Ik ben een geboren en getogen Hooiktenaar. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen. Die hechte mentaliteit wil ik doortrekken in mijn politiek beleid.

Wie mij kent weet dat ik alles doe met eerlijkheid, openheid en grote inzet.

 

Als schepen van sociaal beleid en welzijn wil ik werken aan volgende punten :

- Lokale sociale hulpverlening heeft steeds als doel om iedereen een menswaardig leven te laten leiden waarin het recht op maatschappelijke participatie en sociale activering vervat zit.

- Een sterk activeringsbeleid moet ervoor zorgen dat leefloongerechtigden of burgers die andere vormen van sociale bijstand genieten zo vlug mogelijk naar de reguliere arbeidsmarkt worden geleid.

- De negatieve spiraal bij kinderen uit kansarme gezinnen moeten we trachten te doorbreken door ze onderwijsondersteuning aan te bieden en door ze te stimuleren deel te nemen aan het verenigingsleven.

- De lokale dienstverlening naar senioren toe moet continu geëvalueerd worden en bijgestuurd daar waar nodig is. 

- De toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gebruikers van rolstoelen en rollators of mensen met een beperking moet steeds een aandachtspunt zijn.

- De werking van de kinderopvang en de accommodatie nauwlettend opvolgen