Annemie Goris

Voorzitster van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en toegevoegd Schepen van Sociale Zaken, Welzijn, Kinderopvang, Gezin, Senioren, Personen met een Beperking, Integratie

Mag ik me even voorstellen? Ik ben Annemie Goris. Een geboren en getogen Hooiktenaar, grootgebracht met een warm hart voor ons dorp en haar mensen.

Op 14 oktober vind je me op plaats 2 bij de N-VA. Een mooi teken van vertrouwen en respect voor Hooikt!

Als fractieleidster verdedig ik waar nodig de belangen van Koningshooikt. Jut is immers een volwaardig dorp met eigen noden en wensen.

Wie mij kent weet dat ik alles doe met eerlijkheid, openheid en inzet. Op die manier wil ik ook de komende jaren u van dienst zijn. Mag ik op uw steun rekenen?

Ik maak graag persoonlijk werk van de volgende programmapunten:

- Op woonuitbreidingsgebied Beekstraat, Sportvelden en Liersebaan onderzoeken we een bestemmingswijziging in ruimte voor een rust- en verzorgingstehuis. Een goed onderbouwd seniorenbeleid.

- Onderwijsondersteuning bieden waar nodig. Het aantal scholieren dat zonder diploma het onderwijs verlaat moet omlaag: de stad blijft inzetten op begeleiding van schoolverlaters.

- Investeren in veilige fiets- en voetpaden