Christina Wagner

Als mama van 4 volwassen dochters en oma van 2 kleindochtertjes wil ik mij inzetten voor ons Schoon Lier. Ook zij moeten de komende jaren kunnen genieten van een groene, veilige en welvarende stad.

Maar er is nog een erfenis die ik wil bewaren voor de volgende generatie, ons unieke Lierse erfgoed: van de Gummarusprocessie tot het Begijnhof. 

Als kleindochter van Felix Timmermans breng ik maar wat graag een bezoekje aan stadsbibliotheek “de Fé”, die nu de naam van opa draagt.

Een ideale plek om het perfecte voorleesboek te vinden. Cultuur doet onze stad bruisen en verdient dan ook alle steun.
Met uw steun wil ik mij daar blijven voor inzetten.

Mijn persoonlijke speerpunten zijn:

1) We leggen grenzen aan de groei. Hoogbouw wordt strikt begrensd, nieuwbouw moet zich aanpassen aan het karakter van de omliggende wijk. De stad remt grote nieuwbouwprojecten af door ontwikkelaars te laten meebetalen voor de opwaardering van de wijk.
2) We vergroenen de stad door de aanplanting van 10.000 bomen en struiken, de aanleg van bloemenweides en bebloeming in het centrum
3) Een betaalbare modernisering van CC De Mol, met een laagdrempelige cultuurprogrammatie voor jong en oud.