Ilse Lambrechts

Als medewerker in een artsenpraktijk ben ik een luisterend oor voor heel wat stadsgenoten. Wie het moeilijk heeft verdient de beste zorg. Daar probeer ik graag mijn steentje aan bij te dragen. Luisteren naar iemands
verhaal en dan meewerken aan een oplossing, zelfs op de drukste momenten maak ik daar tijd voor.
Dat wil ik ook doen in het stadsbestuur. Een veilige en welvarende stad waar iedereen zich thuis kan voelen is mijn doel. De wachtlijsten bij de huisvesting, hulp voor Lierenaars in nood en waken dat iedereen mee is: daar wil ik graag mijn schouders onder zetten.

Met uw steun lukt dat!

Mijn persoonlijke speerpunten zijn:

  • Wie hulp nodig heeft moet zo snel mogelijk de beste zorgen krijgen. Maar wie kan werken moet zijn steentje bijdragen.
  • Aanspreekbare en herkenbare wijkagenten. Ons politiekorps wordt uitgebreid en optimaal uitgerust.
  • De jaarlijkse IVAREM-bijdrage van 54€ wordt hervormd en verlaagd: 19€/jaar voor alleenstaanden, 39€ voor koppel en 5€ per extra inwoner, met maximum van 49€/jaar per gezin. De stad herziet het contract met IVAREM en neemt zelf het beheerscontract van de OCT’s over.