Mara Op de Beeck

Enkele jaren geleden was ik mee drijvende kracht om de stad opnieuw doorrijdbaar te maken. De onzalige “Knip” door Lier werd afgeschaft na massaal protest. Het leerde mij het belang van een betrouwbaar stadsbestuur, dat verstandig omgaat met ons belastinggeld.
Daarom vind je mij op 14 oktober op de lijst van de N-VA. Als bestuurslid bij de huisvestingmaatschappij, CC De Mol en de bibliotheek droeg ik mijn steentje bij voor onze stad en haar mensen. Dat wil ik graag blijven doen in de gemeenteraad.

Mijn speerpunten zijn: 

  • Mobiliteit: een respectvol evenwicht tussen alle weggebruikers. Veilige fietspaden, goede voetpaden en vlotte wegen. De schup moet in de grond met een recordinvestering van € 22 miljoen.
  • Sociaal: een warme stad waarin iedereen zorg draagt voor elkaar. Wie hulp nodig heeft moet dat krijgen. Maar wie kan werken moet zijn steentje bijdragen.
  • Cultuur: een uitgebreid aanbod dat een breed publiek bereikt en samenbrengt. Een realistische en betaalbare vernieuwing van CC De Mol.
  • Bouwen: Lier mag vooruitgaan, maar er zijn grenzen aan de groei. Hoogbouw moet strikt begrensd worden en zich inpassen in de wijk.