Marc Franquet

Als OCMW-raadslid zet ik mij in voor Lierenaars die het wat moeilijker hebben. Sociaal beleid mag geld kosten, maar het budget houd ik goed in de gaten. Het nieuwe dienstencentrum ’t Schoppeke, wegwerken van de grote verliezen van WZC Paradijs, extra seniorenwoningen… Ik zette er graag mee mijn schouders onder. Net als de geplande Begijnhof-restauratie en vele sociale projecten.

Dankzij jarenlange ervaring in de Lierse sportwereld ken ik de nood aan bijkomende sportruimte. Er staan twee nieuwe sporthallen in de steigers. Ook aan het toekomstige jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden draag ik graag mijn steentje bij.

Ook de volgende zes jaar wil ik hier hard blijven werken. Met uw steun lukt dat!

Mijn persoonlijke speerpunten zijn: 

  • Een nieuw en modern sociaal restaurant op een goed bereikbare locatie
  • We leggen grenzen aan de groei. Hoogbouw wordt strikt begrensd, nieuwbouw moet zich aanpassen aan het karakter van de omliggende wijk.
  • De schuldenberg bouwen we verder af. Tegelijkertijd investeren we waar nodig.