Rik Pets

Schepen van Personeel, Loketwerking, ICT, Burgerlijke Stand, Dierenwelzijn, Begraafplaatsen

Al 24 jaar ben ik actief in de Lierse politiek. Altijd op dezelfde manier: geen grote woorden, maar dag in dag uit ten dienste van mijn stadsgenoten.

Als sociale schepen bij uitstek was ik erbij op de mooiste momenten in een mensenleven: huwelijken, jubileums… Mijn luisterend oor kwam daarbij goed van pas.
Ik ben alvast trots op mijn realisaties: besparen op het personeel zonder ontslagen, aandacht voor dierenwelzijn, het succesvolle afsprakensysteem voor de stadsdiensten en inzetten op automatisering en digitalisering.
Ook de komende jaren wil ik mijn medeburgers van dienst zijn. Met uw steun werk ik graag verder aan een veilig, welvarend en bruisend Lierke Plezierke!

Mijn persoonlijke speerpunten zijn: 

  • De schup in de grond: we investeren prioritair 22 miljoen € in straten en fietspaden in plaats van dure prestigeprojecten.
  • De Hoge Velden omvormen tot een stedelijk voetbalcomplex voor Lierse jeugd waar liefhebbersploegen eveneens terecht kunnen.
  • Een extra hondenweide wordt een echte hondenspeeltuin. Onze politie- en milieudienst zien streng toe op dierenwelzijn. Gezonde zwerfhonden en -katten die de stad naar het asiel voert worden niet afgemaakt.