Rik Verwaest

Burgemeester

Rik Verwaest is een geboren Lierenaar (°1985), net als zijn dochters Eef (2018) en Ellie (2020). Hij en zijn partner verwachten in mei hun derde kindje. Als jongere engageerde hij zich bij de jeugdbeweging en de jeugdraad. In 2008 werd hij gemeenteraadslid, in 2012 schepen. De afgelopen jaren zette hij mee zijn schouders onder het nieuwe toerismekantoor, het Stadsmuseum, het skatepark en nieuwe jeugdbewegingslokalen. Zoals aangekondigd bij de verkiezingen van 2018 volgde Rik na drie jaar Frank Boogaerts op als burgemeester. 

Van opleiding is Rik historicus. Wie hem al bezig zag terwijl hij zijn stad toonde aan bezoekers weet hoe fier hij is op Lier en haar verleden. Nu wil hij graag hard werken aan de toekomst van onze stad.