Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 december 2017, over deze onderwerpen: ecologie, Natuur, Parken, Parken - openbaar groen, Waterwegen

In juni 2015 startte de stad met een proefproject op de Binnennete om de hoeveelheid slib te reduceren. De zone tussen het Spuihuis en De Heyderstraat werd behandeld met een biologisch product voorzien van aërobe micro-organismen. Zoals we in eerdere berichtgeving al konden meegeven, bleek 18 …

Vrijdag 20 januari hebben we met de N-VA afdeling onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. We telden minstens 250 aanwezigen op onze bijeenkomst in het Hof van Aragon. Uiteraard kon een toespraak van onze kersverse afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger en burgemeester Frank Boogaerts niet ontbreken …

Op 21 november 2016, over deze onderwerpen: ecologie, Natuur, Openbaar domein, Parken, Parken - openbaar groen, Waterwegen

18 maanden na de start van de biologische behandeling van het slib aan te spuihuis is het project afgerond. De vooropgestelde doelstelling om 50% slib te verminderen is gehaald en zelfs licht overschreden. Hierdoor daalde het niveau van het slib gemiddeld met zo'n 46 cm en op die manier …

Op 24 augustus 2016, over deze onderwerpen: Natuur, Waterwegen

Er zit weer meer leven in de Vlaamse beken. Uit een recente studie van Natuurpunt blijkt dat de Kleine Nete op 1 staat. Hier bevinden zich de meeste planten- en diersoorten van heel Vlaanderen. Zowel onder als boven water bruist ze van leven. Vissen, waterplanten, ijsvogels, oeverzwaluwen, bevers,. …