Besparingen

Nieuws over dit onderwerp

Budget 2017 en aanpassing meerjarenplan

Budget 2017 en aanpassing meerjarenplan Het college legt aan de gemeenteraad van december het budget 2017 en de aangepaste meerjarenplanning 2014-2019 ter goedkeuring voor. De powerpoint in …