Schepenen

Rik Pets

Schepen van Personeel, Loketwerking, ICT, Burgerlijke Stand, Dierenwelzijn, Begraafplaatsen

Bert Wollants

Schepen van Openbare Ruimte, Mobiliteit, Duurzaam Beleid

Ilse Lambrechts

schepen van financiën, lokale economie, roerend erfgoed, musea en toerisme

Annemie Goris

Toegevoegd Schepen van Sociale Zaken, Welzijn, Kinderopvang, Gezin, Senioren, Personen met een Beperking, Integratie