Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 29 juni 2021, over deze onderwerpen: ecologie, Investeringen, Natuur, Parken - openbaar groen, Straten en Pleinen

Een groene stad met zuivere longen. Daar zorgen bomen mee voor. Tegen eind 2024 willen we in Lier en Koningshooikt 10.000 nieuwe bomen en struiken aanplanten. Verspreid over Lier werden ondertussen reeds een heleboel bomen aangeplant. Maar ook Lierenaars en Hooiktenaars kunnen mee voor de …

Op 17 mei 2018, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Dienstverlening, ecologie, Milieu

De stad Lier zal bij wijze van proefproject de inzamelfrequentie voor gemengde plastics (roze zak) verhogen van achtwekelijks naar vierwekelijks voor de periode vanaf 1 juni 2018 tot 31 december 2018. Tot eind 2018 wordt opgevolgd en geëvalueerd wat het effect is van een verdubbeling van de …

Op 9 mei 2018, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, ecologie, Dienstverlening

De stad Lier zal bij wijze van proefproject de inzamelfrequentie voor gemengde plastics (roze zak) verhogen van achtwekelijks naar vierwekelijks voor de periode vanaf 1 juni 2018 tot 31 december 2018. Tot eind 2018 wordt opgevolgd en geëvalueerd wat het effect is van een verdubbeling van de …

Op 1 december 2017, over deze onderwerpen: ecologie, Natuur, Parken, Parken - openbaar groen, Waterwegen

In juni 2015 startte de stad met een proefproject op de Binnennete om de hoeveelheid slib te reduceren. De zone tussen het Spuihuis en De Heyderstraat werd behandeld met een biologisch product voorzien van aërobe micro-organismen. Zoals we in eerdere berichtgeving al konden meegeven, bleek 18 …

Op 20 januari 2017, over deze onderwerpen: ecologie, Fietsbeleid, Mobiliteit

Het aantal ritten met Blue-bikes zit nog steeds in een stijgende lijn. Voor 2015 werden er 1.604 ontleningen genoteerd, een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2014. Voor het afgelopen jaar staat de teller op 2.457 ritten, een groei met meer dan 50%. Nieuwe uitleenpunten aan parking De Mol en …

Op 21 november 2016, over deze onderwerpen: ecologie, Natuur, Openbaar domein, Parken, Parken - openbaar groen, Waterwegen

18 maanden na de start van de biologische behandeling van het slib aan te spuihuis is het project afgerond. De vooropgestelde doelstelling om 50% slib te verminderen is gehaald en zelfs licht overschreden. Hierdoor daalde het niveau van het slib gemiddeld met zo'n 46 cm en op die manier …